Alles wat je moet weten

F.A.Q.

1. ALGEMEEN

Wat is Drawy?

Drawy is een alles-in-één platform voor ontwerpers en bedrijven in de creatieve sector. Het platform biedt tools waarmee gebruikers hun ontwerpen op een eenvoudige en kostenefficiënte manier kunnen opslaan, beschermen en delen.

Welke bestanden kan ik uploaden?

Deze extensies zijn toegelaten:

Tiff, Tif, PSD, PNG, JPG, JPEG, AI, Gif, PDF

De maximum bestandsgrootte is 100MB

Waar vind ik de juridische documenten van toepassing bij het gebruik van Drawy?

Die staan beschreven in de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid. Voor het leveren van timestamps doet Drawy een beroep op een gekwalificeerde dienstverlener, wiens voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van de timestamps. De voorwaarden prevaleren boven die van Drawy.

Hoe gebeurt de betaling en facturering?

Btw is van toepassing op de maandelijkse abonnementskosten en de vergoedingen voor timestamps, in overeenstemming met de Europese btw-regels voor elektronisch geleverde diensten.

Als je een consument bent die in de EU verblijft, betekent dat doorgaans dat de btw in rekening wordt gebracht in het EU-land waar je woont.

Je kredietkaart wordt automatisch gecrediteerd aan het begin van elke maand en bij elke aankoop van extra timestamps of opslagruimte.

Waarom heb ik Drawy nodig om mijn ontwerpen te beschermen?

Omdat het makkelijk, goedkoop en snel is. Bovendien worden alle ontwerpen en juridische documenten centraal opgeslagen, zodat je alles makkelijk terugvindt. Door Drawy te gebruiken — met name door timestamps aan je ontwerpen te geven — bescherm je jezelf tegen copycats vanaf het moment waarop je het ontwerp op Drawy zet.

2. OPSLAAN – DESIGN GARAGE

Kan ik eender welk materiaal uploaden?

Drawy weigert de verspreiding van onwettige, rechten schendende, beledigende of anderszins aanstootgevende ontwerpen of andere inhoud. Zie clausule 6 van de Algemene Voorwaarden van Drawy (verplichtingen van de klant bij het uploaden van gehoste gegevens) voor details over verboden gedrag.

Hoewel Drawy tot op heden de geüploade ontwerpen of andere inhoud niet vooraf screent, behoudt Drawy zich het recht voor om ontwerpen op het platform te verwijderen indien zij volgens de Drawy-voorwaarden onwettig, rechten schendend, beledigend of anderszins aanstootgevend zijn.

Hoe dan ook ben jij alleen verantwoordelijk voor de ontwerpen en andere materialen die je uploadt. Drawy neemt op dat gebied geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Moet ik een back-up bijhouden van mijn ontwerpen die op Drawy staan?

Drawy wil een gemakkelijke, goedkope en snelle manier zijn om ontwerpen te beheren en te delen. Daarom treft Drawy op administratief, fysiek en technisch vlak alle redelijke maatregelen om de opgeslagen ontwerpen te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking en toegang. Drawy is echter niet ontworpen om professionele back-upoplossingen te vervangen. Daarom blijf je verantwoordelijk voor het maken van back-ups van je ontwerpen zoals je dat zelf geschikt vindt.

3. BESCHERMEN – TIMESTAMPS

Waar is de Drawy timestamp geldig?

Het bewijs van de Drawy timestamp heeft geen territoriale beperking. Dit betekent dat u onze timestamp in principe overal ter wereld als bewijs kunt aanleveren. De rechter in het betreffende land beslist of hij het in de procedure toestaat. In de EU en de VS moet de rechter altijd het tijdstempel als bewijs accepteren.

Houdt Drawy mijn ontwerpen en timestamps geheim?

Ja, al uw ontwerpen en timestamps worden opgeslagen in uw design garage en zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers van uw account. Geen externe partijen hebben toegang tot deze ontwerpen.

Wat is een elektronische timestamp en wat is zijn juridische waarde?

Een elektronische timestamp wordt in Verordening 910/2014 over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten gedefinieerd als “gegevens in elektronische vorm die andere gegevens in elektronische vorm verbinden aan een bepaald tijdstip, waarbij bewijs wordt geleverd dat de laatste gegevens op dat moment bestonden”. Een gekwalificeerde elektronische timestamp, zoals aangeboden door Drawy, is een elektronische timestamp die aan een aantal strenge eisen voldoet.

Wat de juridische waarde van een elektronische timestamp betreft, moet worden benadrukt dat een elektronische timestamp de rechtskracht en de toelaatbaarheid als bewijs in een gerechtelijke procedure niet mag worden ontzegd omdat het in elektronische vorm is, of omdat hij niet voldoet aan de vereisten van de gekwalificeerde elektronische timestamp. Een timestamp geniet het algemeen vermoeden van de juistheid van de datum en het tijdstip die hij aangeeft en de integriteit van de gegevens waaraan de datum en tijd zijn gebonden. Die moeten als zodanig in de hele EU worden erkend.

Met andere woorden: wanneer je Drawy vraagt om een ontwerp te voorzien van een gekwalificeerde elektronische timestamp, biedt die juridisch bindend bewijs dat je ontwerp op dat moment bestond. In het geval van een inbreukprocedure kan je het bestaan van jouw ontwerp op dat moment aantonen.

Hoe lang worden elektronische timestamps bijgehouden door Drawy?

De documenten die de elektronische timestamps vastleggen, worden door Drawy vijf jaar lang opgeslagen. Daarna kan Drawy ze uit zijn systemen verwijderen, tenzij je ons verzoekt om de bewaartermijn te verlengen.

Waarin verschilt een elektronische timestamp van een notaris?

Een elektronische timestamp is een snelle, goedkope en gebruiksvriendelijke manier om de datum van een ontwerp te bewijzen. In overeenstemming met Verordening 910/2014 worden de datum en de tijd in een gekwalificeerde timestamp wettelijk aangenomen als correct. Hoewel dat vermoeden kan worden aangevochten voor de rechtbank, is die betwisting niet makkelijk, gezien de hoge normen waaraan timestamps moeten voldoen.

Een notaris is een duurdere, meer ouderwetse en formele manier om de datum van een ontwerp te bewijzen. Het vereist namelijk de persoonlijke tussenkomst van een notaris om te bevestigen dat je ontwerp inderdaad bestaat op het moment dat je het aan hem/haar presenteert. Hoewel een notariële akte van die vaststelling in theorie een hogere bewijswaarde heeft dan een elektronische timestamp, moeten we benadrukken dat er sinds de goedkeuring van Verordening 910/2014 een stevig raamwerk bestaat voor elektronische timestamps, wat ze een betrouwbaar en veilig alternatief maakt.

4. TRADE – ADVANCED WEBSHOP

How does the selling process work?

Selling prints on Drawy is very easy. Each print that has been time stamped can be sold on in the Advanced Webshop. Buyers can search for prints based on tags, different style categories and designers, and can buy prints with just a few clicks.

This is not obliged, but strongly recommended so that buyers have a better view on the print.

What if I want to get into contact with the designer?

If you like the designer’s style or would like the designer to make some adjustments to a prints he is selling you can contact him through our chat function.

Should my print be in repeat?

Are all prints available for sale on Drawy protected by intellectual property rights?

Prints can be protected by multiple intellectual property rights. For example, a print that is original could benefit from copyright protection, whereas a print that is new and has individual character can be protected as a registered or unregistered Community design.

Whether or not a print benefits from any intellectual property rights protection will depend on the print. Drawy does not screen the prints made available on its platform and does not guarantee in any way that prints that are offered for sale are protected by intellectual property rights.

However, as prints will often be protected by intellectual property rights, Drawy requires the seller amongst others to confirm that he owns all rights and does not infringe any third party’s intellectual property rights and consequently to transfer all his intellectual property rights to the buyer upon the purchase.

If you require advice as to whether a print is protected by intellectual property rights and/or infringing third party rights, we recommend you to contact an attorney specialized in intellectual property law. Drawy operates a platform to manage and trade prints, but does not provide legal advice.

How will the transfer of intellectual property rights take place?

To accommodate the sale of prints through the Advanced Webshop, Drawy makes available a standard contract regarding the intellectual property rights assignment that the seller accepts to use by selling a print in the Advanced Webshop and that also the buyer accepts to execute when purchasing a print in the Advanced Webshop.

Under Belgian law a transfer of intellectual property rights should be made in writing. To facilitate the conclusion of contracts electronically, the Belgian legislator has put in place legislation to confirm that an electronic contract meets the requirement of writing. In addition, in accordance with clause 5.6.1 of the Drawy Terms and Conditions the electronic acceptance of the contract regarding the intellectual property rights assignment is assimilated with a handwritten signature and all Drawy users are considered to accept the legal validity of that agreement.

Which documents do I get as a buyer after buying a print?

A part from the invoice and Timestamp PDF of the print you will also get a copy of the “Intellectual property rights assignment” contract. After each sale both parties (seller and buyer) will automatically get all the necessary documents via mail. These documents will clearly state that the buyer is the rightful owner of the print bought and that the seller transfers all his rights on the print.

What type of files do I receive when buying a print?

This all depends on the type of file that the designer has uploaded onto our servers:

Tiff, Tif, PSD PNG, JPG, JPEG, AI, Gif

It is always clearly stated which type of file is for sale so be sure to take a good look before buying a print.

Can I sell a print more than once? / What does the share function do?

Each design print sold via the Advanced Web shop involves the transfer of all associated rights to the buyer, meaning that the seller can sell a print only once. That being said, our pro users have access to the share function which gives them the opportunity to easily share prints with certain customers that are not Drawy members. This gives them the opportunity to show their existing customers their new creations online without having to use the Drawy web shop and thereby gives them the option to conclude custom non-exclusive license agreements on a case-by-case basis.

What can I do if a print that I purchased on Drawy is infringing the rights of a
third party?

As set out in the Drawy Terms and Conditions and the standard contract regarding the intellectual property rights assignment, Drawy requests sellers to represent and warrant that they hold all intellectual property rights in the prints that they offer for sale through the Advanced Webshop.

In case a seller does not comply with this obligation and sells a print that is infringing third party rights, and the concerned third party attacks you for the alleged infringement of his intellectual property rights, you can formulate a claim towards the seller to recover the damages you suffered. Please note that Drawy will not intervene in such disputes and/or proceedings. As Drawy only provides the platform to conduct the purchase, it does not monitor the prints that are sold and consequently does not accept any liability for the sale of infringing prints.

How can Drawy protect me against fraudulent users?

All Drawy users are registered and have to formally identify themselves with a credit card. The Drawy platform is a closed community and non-members cannot access the Advanced Webshop. Hence, all Drawy users have to formally identify themselves when registering for the first time. In addition, we register all movement on our platform in access logs.

Provided you share proof of indications of infringement of your print, and depending on your subscription, Drawy can provide you with the relevant information from our access logs in order to be able to verify whether specific users access your prints in the Advanced Webshop.

Drawy also reserves the right to suspend or terminate the account of users who are infringing the rights of others.

Who issues invoices to whom in respect of sales of prints concluded on Drawy?

Invoices in respect of sales of prints concluded via the Advanced Webshop are issued as if Drawy intervenes as an intermediary between the seller and the buyer, acting itself as a buyer and a (re)seller of the prints. Therefore, if you are a business buying a print via the Advanced Webshop, you will receive an invoice from Drawy in respect of that purchase. If you are a business selling a print via the Advanced Webshop, Drawy will issue an invoice to itself in your name and on your behalf in respect of that sale (self-billing). For further reference, please consult our T&C.

What with refunds and returns?

As all sales include all the intellectual property rights on the print and are executed immediately, there are no refunds and returns possible.

New to Drawy

CREATE A FREE ACCOUNT

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.